Organizatorzy konkursów

XV Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Gimnazjów "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
i XII Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Sekretariat konkursów
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a
tel. 071 726 27 16
fax. 071 373 11 65
dodn@dodn.wroclaw.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Przewodniczący WKK

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a,
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Pobierz Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader aby przeglądać pliki udostępniane
w formacie PDF
Adobe Reader download

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Realizatorem XV edycji konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista w ramach bloków:
matematyczno-fizycznego, humanistycznego,
przyrodniczego
oraz
XII Konkursu
zDolny Ślązaczek

jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kontakt telefoniczny:
Paweł Nowak
508 691 074
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Lech Stempel
Przemysław Adamski
508 691 108
przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

VIII Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

VIII Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

III Dolnośląski Konkurs Języka
Francuskiego


są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w oparciu o odrębne procedury.

Bieżące informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej WSF www.wsf.edu.pl/zdolnyslazak.html

Kontakt telefoniczny:
Anna Zasłona
71-395-84-73
zdolnyslazak@wsf.edu.pl

Aktualności:  

∴(Data publikacji 01.04.2015 r., godz. 13:32)   

Podsumowanie
Uroczystej GALI LAUREATÓW
XV edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"


∴(Data publikacji 20.03.2015 r., godz. 10:09)
Listy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata zostały zaktualizowane
po rozpatrzeniu wszystkich uwag oraz odwołań.


∴(Data publikacji 17.03.2015 r., godz. 12:41)   

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XV edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
19 marca 2015 r., na godz. 13.00
do Auli Leopoldina
Plac Uniwersytecki 1

Szanowni Państwo,
zaproszenia na Galę zostały wysłane do szkół. Każdy uczeń otrzymał swoje miejsce, poniżej zamieszczamy rozkład miejsc w Auli Leopoldina.

Plan auli

Prosimy o korzystanie z szatni przy wejściu do gmachu Uniwersytetu obok Kościoła Uniwersyteckiego, ponieważ przy wejściu do Auli jest ograniczona liczba miejsc.

Prosimy uczestników o przybycie z 15-minutowym wyprzedzeniem.


∴(Data publikacji 10.03.2015 r., godz. 19:05)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Polonistycznego

Spośród 29 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 19 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 51 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 


∴(Data publikacji 4.03.2015 r., godz. 20:53) 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIII Dolnośląskiego Konkursu
Geograficznego

Spośród 55 uczestników etapu finałowego laureatami zostało
24 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 94 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIII Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Lista finalistów XIII Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 4.03.2015 r., godz. 20:40)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Chemicznego

Spośród 49 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 24 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 35 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 03.03.2015 r., godz. 9:45)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Fizycznego

Spośród 44 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 19 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 26 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 02.03.2015 r., godz. 13:05)

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XV edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
19 marca 2015 r., na godz. 13.00
do Auli Leopoldina
Plac Uniwersytecki 1

Uprzejmie informujemy, że imienne zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół. Każdemu laureatowi może towarzyszyć jedna osoba. Zaproszenia prosimy zabrać ze sobą, bo umożliwiają wejście na GALĘ LAUREATÓW.


∴(Data publikacji 26.02.2015 r., godz. 13:53)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Historycznego

Spośród 30 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 18 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 42 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 


∴(Data publikacji 23.02.2015 r., godz. 21:35)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
język polski


Spośród 67 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 42 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 19 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 18.02.2015 r., godz. 09:52)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
Matematycznego

Spośród 44 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 16 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 27 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

 

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 9.02.2015 r., godz. 20:56)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XIV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału. 

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.


∴(Data publikacji 9.02.2015 r., godz. 20:40)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.


∴(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 12:34)
Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego - część ustna
Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego - część ustna

Do 9 lutego zostaną opublikowane listy wejść na część ustną finału z podziałem na dni i godziny.


(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 11:48) 

Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego
Etap wojewódzki Konkursu Chemicznego odbędzie się 28 lutego 2015 roku. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław

Zbiórka uczestników w holu przy szatni studenckiej o godz. 9.45.

Bez poświadczenia o ubezpieczeniu, które należało wysłać do DODNu uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych.

Organizatorzy zapewniają ubiór ochronny, w tym fartuchy.


(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 11:46)

Finał XIII Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego
Etap wojewódzki Konkursu Geograficznego odbędzie się 21 lutego 2014 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

Wrocław


(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 11:44)

Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego
Etap wojewódzki Konkursu Fizycznego odbędzie się 14 lutego 2014 roku
o godzinie 10.00.

 

Zbiórka w holu o godzinie 9.45.


Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Maksa Borna 9
Wrocław


(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 11:42)
Finał XII Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych -  język polski
Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 12 lutego 2015 roku o godzinie 10.00.

Prosimy o przybycie na godz. 9.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu,
ul. gen. Józefa Haukego Boska 33 (na rogu przy ul. Pułaskiego)

∴(Data publikacji 27.01.2015 r., godz. 11:38)

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego
Etap wojewódzki Konkursu Matematycznego odbędzie się 7 lutego 2015 roku o godzinie 10.00.

Zbiórka w holu o godzinie 9.45.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław


∴(Data publikacji 20.01.2015 r., godz. 21:42)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Polonistycznego

Spośród 54 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 29 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I czꜶci finałowego Konkursu Polonistycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl.

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 20.01.2015 r., godz. 10:11)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
matematyka


Spośród 70 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 24 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 20.01.2015 r., godz. 08:11)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego


Spośród 50 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 23 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 16.01.2015 r., godz. 21:27)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 29 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 23 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I czꜶci finałowego Konkursu Historycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl.

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 24.12.2014 r., godz. 09:00)
Listy osób zakwalifikowanych do III etapu zostały zaktualizowane
po rozpatrzeniu wszystkich uwag oraz odwołań.


∴(Data publikacji 19.12.2014 r., godz. 10:26)
F
inał XIV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego
Etap wojewódzki Konkursu Biologicznego odbędzie się 10 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

Finalistów z biologii prosimy o zabranie przyborów do rysowania - linijkę, ołówek oraz lupę.


∴(Data publikacji 19.12.2014 r., godz. 10:26)
Finał XII Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych -  matematyka
Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu,
ul. gen. Józefa Haukego Boska 33 (na rogu przy ul. Pułaskiego)
 
Prosimy o przybycie na godz. 9.30

∴(Data publikacji 19.12.2014 r., godz. 10:26)
Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Polonistycznego odbędzie się 9 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu,
ul. gen. Józefa Haukego Boska 33 (na rogu przy ul. Pułaskiego)
 
Prosimy o przybycie na godz. 9.30

∴(Data publikacji 19.12.2014 r., godz. 10:26)
Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Historycznego odbędzie się 7 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu,
ul. gen. Józefa Haukego Boska 33 (na rogu przy ul. Pułaskiego)
 
Prosimy o przybycie na godz. 9.30

∴(Data publikacji 08.12.2014 r., godz. 14:00)   

Wyniki etapu powiatowego Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 

Spośród 508 uczestników etapu powiatowego bloku humanistycznego, do finałów zakwalifikowało się:

 z języka polskiego 54 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów

z historii 53 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 49 punktów

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z historii

Spośród 478 uczestników etapu powiatowego bloku przyrodniczego, do finałów zakwalifikowało się:

 z biologii 52 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 57 punktów

z geografii 55 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 59 punktów

z chemii 49 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 61 punktów

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z biologii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z geografii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z chemii

Spośród 424 uczestników etapu powiatowego bloku matematyczno-fizycznego, do finałów zakwalifikowało się:

 z matematyki 44 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 46 punktów

z fizyki 45 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 40 punktów

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z matematyki

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z fizyki

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązak.

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl  W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 03.12.2014 r., godz. 12:43)   

Wyniki etapu powiatowego XII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
oraz kwalifikacja do finału

Spośród 602 uczestników etapu powiatowego,
 do finałów zakwalifikowało się:

z języka polskiego 62 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 64 punkty

z matematyki 63 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów.

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 8 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z matematyki

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://eszkola.dolnyslask.pl

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązaczek.

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl  W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 21.11.2014 r., godz. 08:04)

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Ogłoszenia wyników II etapu i kwalifikacji do finałów na podstawie wpisanych wyników, oraz udostępnienia skanów prac można oczekiwać odpowiednio:

- dla Konkursu zDolny Ślązaczek – 3 grudnia 2014 r.
- dla bloku matematyczno – fizycznego zDolnego Ślązaka -
8 grudnia 2014 r.
- dla bloku humanistycznego zDolnego Ślązaka - 8 grudnia 2014 r.
- dla bloku przyrodniczego zDolnego Ślązaka – 8 grudnia 2014 r.

Proszę śledzić aktualności na stronie internetowej konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 1. pkt. 5).

Uczestników zDolnego Ślązaczka proszę o zwrócenie uwagi na:
§ 5 pkt.3, 4 ,5; § 8 pkt. 2 ,4 ,6

Gimnazjalistów proszę o zwrócenie uwagi na zapisy w:
 § 6. pkt. 3 i 4; § 10. pkt. 4, 5 i 7).

Paweł Nowak
Przewodniczący WKK


∴(Data publikacji 5.11.2014 r., godz. 08:02)
Szkoły Gimnazjalne!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów:

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2014 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 14.11.2014 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2014 r., godzina 12.00


WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz listy uczniów

Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu, ul. Jelenia 7

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2014 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 14.11.2014 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 7 we Wrocławiu, ul. Kolista 17

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 14.11.2014 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2014 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 16 we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 57

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 14.11.2014 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2014 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 4

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2014 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2014 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 6.11.2014 r., godz. 11:12)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych zDolny Ślązaczek dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów. Termin konkursu 12.11.2014 r., godzina 12.00

 

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązaczek oraz listy uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 12.11.2014 r., godzina 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 62

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 12.11.2014 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 30.10.2014 r. godz. 11:49)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok przyrodniczy:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski∴(Data publikacji 28.10.2014 r. godz. 12:53)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok matematyczno-fizyczny:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 27.10.2014 r. godz. 13:41)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok humanistyczny:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 27.10.2014 r. godz. 07:50)
Szkoły Gimnazjalne!

Szanowni Państwo,
 
po analizie treści dotyczących astronomicznych i kalendarzowych pór roku zawartych w różnych podręcznikach gimnazjalnych, ze względu na pojawiające się w nich różnice interpretacyjne, podjęto decyzję o uznawaniu w zadaniu nr 4 dwóch odpowiedzi:  
                              C (jesień) albo D (wiosna). 
 
Termin wpisywania wyników zostaje przedłużony o dwa dni, tj. do dnia
29.10.2014 r.
 
Paweł Nowak - Przewodniczący WKK

∴(Data publikacji 24.10.2014 r. godz. 12:58)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązaczek w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 22.10.2014 r., godz. 09:45)

Szanowni Państwo
w kluczu odpowiedzi arkusza przyrodniczego pojawił się błąd.
W pytaniu nr 4 prawidłową odpowiedzią jest C.
Proszę o weryfikację testów i punktacji uczniów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół geograficzny zDolnego Ślązaka.


∴(Data publikacji 21.10.2014 r., godz. 07:45)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok przyrodniczy do pobrania [tutaj].

27.10.2014 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 17.10.2014 r., godz. 13:59)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok matematyczno-fizyczny do pobrania [tutaj].

24.10.2014 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 17.10.2014 r., godz. 07:42)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok humanistyczny do pobrania [tutaj].

23.10.2014 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 16.10.2014 r., godz. 07:55)

Szkoły Podstawowe!
Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązaczek do pobrania [
tutaj].

22.10.2014 r. godz. 1600  - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


(Data publikacji 16.10.2014 r., godz. 07:50)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XV Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku przyrodniczego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
16 i 17 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1600
20 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 20.10.2014 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 15.10.2014 r., godz. 08:00)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XV Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku matematyczno-fizycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
15 i 16 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1600
17 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 17.10.2014 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 14.10.2014 r., godz. 07:45)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XV Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku humanistycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
14 i 15 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1600
16 października 2014 r.
od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 16.10.2014 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 13.10.2014 r., godz. 11:38)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem konkursów zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista arkusze konkursowe dostępne będą w Elektronicznym Systemie Obsługi Konkursu na dwa dni przed przeprowadzeniem I etapu konkursów.

I etap zDolnego Ślązaczka  -
konkurs 15-10-2014 r.
- umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
13-10-2014 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: humanistyczny  - konkurs 16-10-2014 r.
 - umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK: 14-10-2014 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: mat-fiz  - konkurs 17-10-2014 r.
- umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
15-10-2014 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: przyrodniczy  - konkurs 20-10-2014 r.
 - umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
16-10-2014 r.


(Data publikacji 13.10.2014 r., godz. 08:00)

Uwaga Szkoły Podstawowe!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XII Dolnośląskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek", udostępniamy do pobrania szkołom podstawowym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
13 i 14 października 2014 r. od godz. 800 do godz. 1600
15 października 2014 r.
od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 15.10.2014 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 10.10.2014 r., godz. 11:30)

Poniżej zamieszczamy listy szkół zgłoszonych do udziału w konkursach (na podstawie przesłanych do DODN wydrukowanych zgłoszeń) w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.   polkowicki
17.   strzeliński
18.   średzki
19.   świdnicki
20.   trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.   wołowski
23.   wrocławski grodzki
24.   wrocławski ziemski
25.   ząbkowicki
26.   zgorzelecki
27.   złotoryjski

Jeżeli szkoła nie znajduje się w podanych wykazach oznacza to, że nie jest zgłoszona do udziału w konkursach i nie pobierze arkuszy konkursowych.


∴(Data publikacji 11.09.2014 r., godz. 12:13)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji otwierającej


Dolnośląskie konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i zDolny Ślązaczek 2014/2015

Cele konferencji
Zapoznanie z istotnymi zmianami i terminami organizacji XV edycji Konkursów
oraz  wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi konkursów przez nauczycieli i uczniów.

Przedstawienie procedur realizacji konkursów języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Prezentacja wymagań stawianych uczestnikom konkursów w ramach poszczególnych  
przedmiotów.

Po sesji ogólnej przewidziane są spotkania w grupach blokowych oraz konsultacje indywidualne. Spotkania, w grupach poprowadzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych,
których uczniowie zainteresowani są udziałem w konkursach.

Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się w dniu 23 września 2014 r.
w budynku DODN przy ul. Komuny Paryskiej 19 a,
 w sali 16, rozpoczęcie o godzinie 14.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do: 17.09.2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do DODN formularza zgłoszenia faxem

(71 373 11 65) lub mailem: kancelaria@dodn.wroclaw.pl

Kod formy KO 02/W
formularz zgłoszenia wersja do druku

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

 


∴(Data publikacji 01.09.2014 r., godz. 08:25)

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół

Zgodnie z zapisami §4, p.2, lit."b" Regulaminu Konkursów Międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2014/2015, z dniem 1 września udostępniamy szkołom formularz zgłoszeniowy do konkursów.
Niezbędny kod PIN otrzymali Państwo podczas konferencji otwarcia organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

[dostęp do formularza zgłoszenia szkoły]

Zapraszając serdecznie do rejestracji przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem
1 października 2014 r.


∴(Data publikacji 31.08.2014 r., godz. 20:45)   

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

XV Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz XII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych zDolny Ślązaczek przebiegać będą w formule blokowo – przedmiotowej.

Konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów jako trzy konkursy przedmiotowe od I etapu do finału. Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad, miejsca przeprowadzania konkursów z języków angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na wszystkich etapach oraz kwalifikacji do kolejnych etapów dostępne będą na stronie internetowej konkursów języków obcych – www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji XV edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz wymagania stawiane uczestnikom i zakresy tematyczne konkursów przedmiotowych zawarte są w Regulaminie Konkursów 2014/2015. W tym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.dodn.wroclaw.pl w zakładce zDolny Ślązak 2014/2015 jako plik PDF do wydruku.

W regulaminie konkursów na rok szkolny 2014/15 zostały wprowadzone ważne zmiany:

1. Wprowadzono nową zasadę kwalifikacji do finałów w konkursach zDolny Slązak Gimnazjalista (bez części językowej) oraz zDolny Ślązaczek. Zostanie ona przeprowadzona przedmiotowo, mimo że etap powiatowy w dalszym ciągu realizowany będzie w systemie blokowym. Wykorzystywany do tego zostanie wskaźnik, w którym będzie brany pod uwagę zarówno wynik sumaryczny, jak i przedmiotowy uczestnika. Szczegółowe informacje znajdują się na str. 19 zDolny Ślązak Gimnazjalista i str. 56 zDolny Ślązaczek

2. Zrezygnowano z części ustnej w finale konkursu zDolny Ślązaczek. Część pisemna będzie przeprowadzana osobno z języka polskiego i z matematyki. Uczestnik po etapie powiatowym może zostać zakwalifikowany do jednego z przedmiotów lub do obydwu części. Wystarczy osiągnięcie progu punktacyjnego z jednego przedmiotu, żeby uzyskać status laureata.

Konkursy realizowane są z dużym wykorzystaniem Internetu. Całość konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek obsługiwana jest przez Elektroniczny System Obsługi Konkursów (ESOK) na stronie DODN we Wrocławiu (uwaga! Nie dotyczy to konkursów języków obcych). Wszystkie istotne informacje konkursowe takie jak regulamin, terminy, kalendarz konkursu, pobieranie zestawów konkursowych na etap szkolny przez dyrektorów szkół, miejsca przeprowadzania etapu powiatowego i finałów konkursu, kryteria kwalifikacji, listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów, wyniki poszczególnych etapów konkursu, schematy punktowania publikowane są na stronie internetowej konkursu. Skany prac uczestników II i III etapu i indywidualne wyniki będą dostępne po zalogowaniu się na platformę Fronter. Loginem uczniowskim będzie numer identyfikacyjny , który otrzyma uczestnik II etapu konkursu.

Dla sprawnej organizacji kolejnych etapów konkursów konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów. W regulaminie konkursów ważne terminy zakreślone są kolorem żółtym. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Po upływie wskazanych terminów dostęp do ESOK zostaje zamknięty.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. Aby zgłosić szkołę do konkursu dyrektor szkoły powinien wejść na stronę internetową konkursu (www.dodn.wroclaw.pl – zakładka zDolny Ślązak 2014/2015) i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (dostępny od 01 września do 1 października 2014 r.) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Potrzebny do rejestracji kod PIN został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego na konferencjach sierpniowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uwaga! Zasady zgłoszenie szkoły do konkursów języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego opisane są w paragrafie 6. Regulaminu.

Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek przeprowadzane są środowiskowo w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych ponownie zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy i współorganizacji tych konkursów oraz prosimy o wsparcie uczniów w ich zmaganiach konkursowych.

Zachęcamy wszystkich uczniów Dolnego Śląska do udziału w konkursach, które od dwunastu lat cieszą się wielkim i stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczestnikom dolnośląskich konkursów w roku szkolnym 2014/2015 życzymy sukcesów i satysfakcji z efektów swojej pracy oraz poznawania dziedziny wiedzy, którą zainteresowali się w sposób szczególny w swojej edukacji szkolnej.

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


Oficjalna strona konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" 2014/2015 
© Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu