♦ Home DODN   ♦ Site Map   ♦ Kontakt
Organizatorzy konkursów

XIII Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Gimnazjów "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
i X Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Sekretariat konkursów
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a
tel. 71 726 27 16
fax. 071-3731165
dodn@dodn.wroclaw.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Przewodniczący WKK

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
50-527 Wrocław
ul. Dawida 1a,
Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl

Sklad WKKArchiwum:

∴(Data publikacji 19.03.2013 r., godz. 14:04)   

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz X edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
3 kwietnia 2013 r., na godz. 14.30
do Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, 
przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19.

Uprzejmie informujemy, że imienne zaproszenia dla laureatów zostały wysłane do szkół. Każdemu laureatowi może towarzyszyć jedna osoba. Zaproszenia prosimy zabrać ze sobą, bo umożliwiają wejście na GALĘ LAUREATÓW.

Plan widowni filharmonii.

Prosimy uczestników o przybycie z 15-minutowym wyprzedzeniem.∴(Data publikacji 10.03.2013 r., godz. 20:53)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego


Spośród 58 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 22 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 56 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.


∴(Data publikacji 10.03.2013 r., godz. 20:33)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu
Chemicznego

Spośród 52 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 16 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 72 punkty. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 28.02.2013 r., godz. 13:01)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu
Fizycznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 15 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 28.02.2013 r., godz. 11:34)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego
zDolny Ślązaczek

 

Spośród 25 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 14 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 53 punkty za obie części finału.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego

 

Lista finalistów X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego

 


∴(Data publikacji 28.02.2013 r., godz. 11:07)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIII Dolnośląskiego Konkursu
Matematycznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 15 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

 

Lista finalistów XIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 27.02.2013 r., godz. 11:13)

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz X edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
03 kwietnia 2013 r., na godz. 14.30
do Filharmonii Wrocławskiej
ul. J. Piłsudskiego 19

Uprzejmie informujemy, że imienne zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół. Każdemu laureatowi może towarzyszyć jedna osoba. Zaproszenia prosimy zabrać ze sobą, bo umożliwiają wejście na GALĘ LAUREATÓW.

Plan widowni auli zostanie zamieszczony na stronie konkursów 


∴(Data publikacji 23.02.2013 r., godz. 12:25)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu
Historycznego

Spośród 56 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 19 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 45 punkty. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

∴(Data publikacji 22.02.2013 r., godz. 21:41) 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XI Dolnośląskiego Konkursu
Geograficznego

Spośród 49 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 15 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 96 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Lista finalistów XI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 21.02.2013 r., godz. 20:52)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału. 

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.


∴(Data publikacji 13.02.2013 r., godz. 11:44)

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego
zDolny Ślązaczek

Godzinowy rozkład części ustnej finału.

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.


∴(Data publikacji 8.02.2013 r., godz. 09:30)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału - komisja I
Godzinowy rozkład części ustnej finału - komisja II
Godzinowy rozkład części ustnej finału - komisja III

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.


∴(Data publikacji 2.02.2013 r., godz. 10:59)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

Spośród 58 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 33 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 39 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I części etapu finałowego Konkursu Polonistycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 31.01.2012 r., godz. 09:38)   

Finał XII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego
Etap wojewódzki Konkursu Chemicznego odbędzie się 2 marca 2013 roku. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław

Zbiórka uczestników w holu przy szatni studenckiej o godz. 9.45.


Szkoła przesyła poświadczenie podpisane przez Dyrektora o ubezpieczeniu ucznia zakwalifikowanego do zawodów finałowych do dnia 08.02.2013 r. pod adres:

DODN, ul Komuny Paryskiej 19a, 50-451 Wrocław,
z dopiskiem „Finał Konkursu Chemicznego
".

Bez poświadczenia o ubezpieczeniu uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych

Organizatorzy zapewniają ubiór ochronny, w tym fartuchy.

 Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego


(Data publikacji 26.01.2013 r., godz. 10:22)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego
zDolny Ślązaczek

Spośród 49 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 25 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I części etapu finałowego Konkursu Interdyscyplinarnego oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 26.01.2013 r., godz. 10:22)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Spośród 56 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 30 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 26 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I części etapu finałowego Konkursu Historycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


(Data publikacji 26.01.2013 r., godz. 10:22)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego


Spośród 41 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 12 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 34 punkty. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

 

Lista finalistów XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


 

∴(Data publikacji 25.01.2013 r., godz. 09:02)

Finał XIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego
Etap wojewódzki Konkursu Matematycznego odbędzie się 23 lutego 2013 roku
o godzinie 10.00.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław


Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego


∴(Data publikacji 25.01.2013 r., godz. 09:02)   

Finał XII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego
Etap wojewódzki Konkursu Fizycznego odbędzie się 16 lutego 2013 roku
o godzinie 10.00.

Zbiórka w holu o godzinie 9.45.


Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Maksa Borna 9
Wrocław

 

Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego


∴(Data publikacji 25.01.2013 r., godz. 09:02)   

Finał XI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego
Etap wojewódzki Konkursu Geograficznego odbędzie się 15 lutego 2013 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

 

Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XI Dolnośląskiego Konkursu Geograficzny


∴(Data publikacji 5.01.2013 r., godz. 21:30)   
F
inał XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego
Etap wojewódzki Konkursu Biologicznego odbędzie się 19 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00. 
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

Finalistów z biologii prosimy o zabranie przyborów do rysowania - linijkę i ołówek.

 

Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego


∴(Data publikacji 4.01.2013 r., godz. 22:17)   
Finał X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego
Etap wojewódzki Konkursu Interdyscyplinarnego odbędzie się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a.

 

Lista finalistów w etapie wojewódzkim
X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego


(Data publikacji 4.01.2013 r., godz. 22:03)   

Uwaga uczniowie, którzy wybierają w finale konkurs chemiczny!

Szkoła przesyła poświadczenie podpisane przez Dyrektora o ubezpieczeniu ucznia zakwalifikowanego do zawodów finałowych do dnia 01.03.2013 r. pod adres: DODN, ul Komuny Paryskiej 19a, 50-451 Wrocław, z dopiskiem „Finał Konkursu Chemicznego”.

Bez poświadczenia o ubezpieczeniu uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych


ze względu na przepisy obowiązujące na Wydziale Chemii UWr. związane z samodzielnym wykonywaniem zadań laboratoryjnych.


∴(Data publikacji 4.01.2013 r., godz. 22:02)   
Finał XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Polonistycznego odbędzie się 17 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

 

Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego


∴(Data publikacji 4.01.2013 r., godz. 9:56)   

Finał XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Historycznego odbędzie się 15 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
ul. Komuny Paryskiej 19a

 

Lista finalistów, którzy zadeklarowali udział w etapie wojewódzkim
XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego


∴(Data publikacji 11.12.2012 r., godz. 18:16)   

Wyniki etapu II bloku humanistycznego
i kwalifikacja do finału
.

Spośród 533  uczestników etapu powiatowego, do finału zakwalifikowało się 70 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 35 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finału życzymy udanego startu w III etapie.

Wyniki etapu powiatowego bloku humanistycznego
i kwalifikacja do finałów

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Jednocześnie przypominamy zakwalifikowanym uczniom, iż zgodnie z § 5, p. 4 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" uczestnicy zakwalifikowani do finału w danym bloku konkursu dokonują wyboru przedmiotów finałowych w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia wyników w panelu ucznia na stronie internetowej elektronicznego systemu obsługi konkursów.


∴(Data publikacji 11.12.2012 r., godz. 11:46)   

Wyniki etapu II bloku przyrodniczego
i kwalifikacja do finału
.

Spośród 460  uczestników etapu powiatowego, do finału zakwalifikowało się 66 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 34 punkty. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finału życzymy udanego startu w III etapie.

Wyniki etapu powiatowego bloku przyrodniczego
i kwalifikacja do finałów

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Jednocześnie przypominamy zakwalifikowanym uczniom, iż zgodnie z § 5, p. 4 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" uczestnicy zakwalifikowani do finału w danym bloku konkursu dokonują wyboru przedmiotów finałowych w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia wyników w panelu ucznia na stronie internetowej elektronicznego systemu obsługi konkursów.


∴(Data publikacji 6.12.2012 r., godz. 11:22)   

Wyniki etapu II bloku matematyczno-fizycznego
i kwalifikacja do finału
.

Spośród 449  uczestników etapu powiatowego, do finału zakwalifikowało się 50 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 31 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finału życzymy udanego startu w III etapie.

Wyniki etapu powiatowego bloku matematyczno-fizycznego
i kwalifikacja do finałów

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Jednocześnie przypominamy zakwalifikowanym uczniom, iż zgodnie z § 5, p. 4 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" uczestnicy zakwalifikowani do finału w danym bloku konkursu dokonują wyboru przedmiotów finałowych w ciągu pięciu dni od daty ogłoszenia wyników w panelu ucznia na stronie internetowej elektronicznego systemu obsługi konkursów.


∴(Data publikacji 06.12.2012 r., godz. 11:22)   

Wyniki etapu II zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału.

Spośród 569 uczestników etapu powiatowego, do finału zakwalifikowało się 49 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 36 punktów. Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finału życzymy udanego startu w III etapie.

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finałów

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę www.fronter.com/dolnyslask. Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia,
hasłem jest data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr.

Po zalogowaniu proszę wybrać ikonę podpisaną zDolny Ślązak z górnego menu.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu sie każdego ucznia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 29.11.2012 r., godz. 22:37)

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Ogłoszenia wyników II etapu i kwalifikacji do finałów na podstawie wpisanych wyników, oraz udostępnienia skanów prac można oczekiwać odpowiednio:

- dla Konkursu Interdyscyplinarnego zDolny Ślązaczek – 6 grudnia 2012 r.
- dla bloku matematyczno – fizycznego zDolnego Ślązaka  - 6 grudnia 2012 r.
- dla bloku humanistycznego zDolnego Ślązaka - 11 grudnia 2012 r.
- dla bloku przyrodniczego zDolnego Ślązaka – 11 grudnia 2012 r.

Proszę śledzić aktualności na stronie internetowej konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 1. pkt. 5).
Gimnazjalistów proszę o zwrócenie uwagi na zapisy w § 6. pkt. 3 i 4; § 9. pkt. 4,
5 i 7).

Paweł Nowak
Przewodniczący WKK


∴(Data publikacji 19.11.2012 r., godz. 10:43)
Szkoły Gimnazjalne!

Szanowni Państwo, w powiecie średzkim nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia zawodów II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla bloku humanistycznego oraz przyrodniczego.

II etap odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej,
przy ul. Wrocławskiej 2.


∴(Data publikacji 8.11.2012 r., godz. 14:53)
Szkoły Gimnazjalne!

Szanowni Państwo, w powiecie średzkim nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia zawodów II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla bloku matematyczno-fizycznego.

II etap odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej,
przy ul. Konstytucji 3 Maja 7.


∴(Data publikacji 7.11.2012 r., godz. 20:26)
Szkoły Podstawowe!

Szanowni Państwo, w powiecie polkowickim nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia zawodów II etapu konkursu zDolny Ślązaczek.

II etap odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach przy ul. K. B. Kominka 1.


∴(Data publikacji 6.11.2012 r., godz. 13:46)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego zDolny Ślązaczek dla uczniów województwa dolnośląskiego
wg powiatów. Termin konkursu 14.11.2012 r., godzina 12.00

 

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązaczek oraz listy uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78

Konkurs interdyscyplinarny. Termin konkursu 14.11.2012 r., godzina 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 62

Konkurs interdyscyplinarny. Termin konkursu 14.11.2012 r., godzina 12.00∴(Data publikacji 6.11.2012 r., godz. 13:46)

Szkoły Gimnazjalne!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów:

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 15.11.2012 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 19.11.2012 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 20.11.2012 r., godzina 12.00

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz listy uczniów

Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu, ul. Jelenia 7

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 15.11.2012 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 20.11.2012 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 7 we Wrocławiu, ul. Kolista 17

Blok humanistyczny. Termin konkursu 19.11.2012 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 20.11.2012 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 16 we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 57

Blok humanistyczny. Termin konkursu 19.11.2012 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 20.11.2012 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 4

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 15.11.2012 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 19.11.2012 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 1.11.2012 r. godz. 21:38)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok przyrodniczy

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski∴(Data publikacji 31.10.2012 r. godz. 21:15)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok humanistyczny

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 30.10.2012 r. godz. 21:45)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok matematyczno-fizyczny


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 28.10.2012 r. godz. 20:45)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązaczek w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

konkurs interdyscyplinarny


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 25.10.2012 r., godz. 09:43)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok przyrodniczy do pobrania [tutaj].

30.10.2012 r. godz. 1600  - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 24.10.2012 r., godz. 07:58)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok humanistyczny do pobrania [tutaj].

29.10.2012 r. godz. 1600  - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 21.10.2012 r., godz. 20:37)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku przyrodniczego.

Pobranie arkusza możliwe jest 22 i 23 października 2012 r. od godz. 800 do godz. 1600.

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 24.10.2012 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


∴(Data publikacji 18.10.2012 r., godz. 21:49)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku humanistycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest 19 i 22 października 2012 r. od godz. 800 do godz. 1600.

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 23.10.2012 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


∴(Data publikacji 18.10.2012 r., godz. 08:07)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok matematyczno-fizyczny do pobrania [tutaj].

23.10.2012 r. godz. 1600  - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 17.10.2012 r., godz. 10:17)

Uwaga Szkolne Komisje Konkursowe w Szkołach Podstawowych!  

Za zadanie 11. prosimy przyznać jeden punkt niezależnie od wybranej przez ucznia odpowiedzi.

 
Przepraszamy za błąd edytorski zadania. W pytaniu zabrakło słowa „przyjaciela”.

Szkolne Komisje Konkursowe w szkołach, które wpisały już wyniki do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów, prosimy o ponowne sprawdzenie zadania 11. w pracach uczniów i wprowadzenie korekty wyników w bazie konkursowej.

Ucznia, któremu zmieniamy wynik należy najpierw usunąć i wprowadzić ponownie ze zmienionym wynikiem.

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Zespół Ślązaczka


∴(Data publikacji 17.10.2012 r., godz. 08:20)

Szkoły Podstawowe!
Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązaczek do pobrania [
tutaj].

22.10.2012 r. godz. 1600  - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 15.10.2012 r., godz. 07:53)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku matematyczno-fizycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest 15 i 16 października 2012 r. od godz. 800 do godz. 1600.

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 17.10.2012 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 12.10.2012 r., godz. 08:00)    

Uwaga Szkoły Podstawowe!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu X Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek", udostępniamy do pobrania szkołom podstawowym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego.
Pobranie arkusza możliwe jest 12 i 15 października 2012 r. od godz. 800 do godz. 1600.

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 16.10.2012 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 11.102012 r., godz. 20:51)   

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem konkursów zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista arkusze konkursowe dostępne będą w Elektronicznym Systemie Obsługi Konkursu na dwa dni przed przeprowadzeniem I etapu konkursów.

I etap zDolnego Ślązaczka  -
konkurs 16-10-2012 r.
- umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
12-10-2012 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: mat-fiz  - konkurs 17-10-2012 r.
- umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
15-10-2012 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: humanistyczny  - konkurs 23-10-2012 r.
 - umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK: 19-10-2012 r.

I etap zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty blok: przyrodniczy  - konkurs 24-10-2012 r.
 - umieszczenie arkusza konkursowego w ESOK:
22-10-2012 r.


(Data publikacji 9.10.2012 r., godz. 12:25)

Poniżej zamieszczamy listy szkół zgłoszonych do udziału w konkursach (na podstawie przesłanych do DODN wydrukowanych zgłoszeń) w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  milicki

14.  oławski15.   oleśnicki
16.   polkowicki
17.   strzeliński
18.   średzki
19.   świdnicki
20.   trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.   wołowski
23.   wrocławski grodzki
24.   wrocławski ziemski
25.   ząbkowicki
26.   zgorzelecki
27.   złotoryjski

Jeżeli szkoła nie znajduje się w podanych wykazach oznacza to, że nie jest zgłoszona do udziału w konkursach i nie pobierze arkuszy konkursowych.(Data publikacji 28.09.2012 r., godz. 12:40)

Szanowni Państwo, 

informujemy, że pojawiła się możliwość korzystania z narzędzi konkursowych zDolnego Ślązaka i zDolnego Ślązaczka z lat ubiegłych. Zostały one umieszczone na platformie e-learningowej Fronter w salach zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek.

Wejście do tych sal jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie. Jeżeli posiadają już Państwo login na platformie, proszę przesłać na adres pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl swoje imię, nazwisko i login. Wówczas możliwe będzie wejście do sali.
Jeżeli nie jesteście Państwo użytkownikami frotera proszę przesłać:imię, nazwisko, PESEL oraz nazwę szkoły na adres pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl. Mailem zwrotnym otrzymacie Państwo login oraz hasło do platformy i postępując zgodnie z instrukcją dotrzecie do archiwalnych narzędzi konkursowych.

Instrukcja do pobrania.

Paweł Nowak


(Data publikacji 20.09.2012 r., godz. 13:58)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji otwierającej

Dolnośląskie konkursy
zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i zDolny Ślązaczek 2012/2013
Kod formy K07/W


Cele konferencji:
Zapoznanie z istotnymi zmianami i terminami organizacji XIII edycji Konkursów
oraz  wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi konkursów przez nauczycieli i uczniów.
Przedstawienie procedur realizacji konkursów języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Prezentacja wymagań stawianych uczestnikom konkursów i zasad realizacji finałowych
konkursów przedmiotowych. Poznanie efektywnych form wspierania ucznia w przygotowaniu się do konkursu.
Po sesji ogólnej przewidziane są spotkania w grupach blokowych oraz konsultacje indywidualne.
Spotkania, w grupach poprowadzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych,
których uczniowie zainteresowani są udziałem w konkursach.

 Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się w dniu 25 września 2012 r.
w budynku DODN przy ul. Komuny Paryskiej 19 a,
 w sali 16 o godzinie 13.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do: 24.09.2012 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do DODN formularza zgłoszenia faxem (71 373 11 65) lub pocztą (DODN, ul. J.W. Dawida 1a, 50-527 Wrocław)
formularz zgłoszenia wersja do druku
formularz elektroniczny

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszenia.
 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.
Paweł Now
ak


(Data publikacji 01.09.2012 r., godz. 07:30)

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół

Zgodnie z zapisami §4, p.2, lit."b" Regulaminu Konkursów Międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2012/2013, z dniem 1 września udostępniamy szkołom formularz zgłoszeniowy do konkursów.
Niezbędny  kod PIN otrzymali Państwo podczas konferencji otwarcia organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

[dostęp do formularza zgłoszenia szkoły]

Zapraszając serdecznie do rejestracji przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem
1 pażdziernika 2012 r.


∴(Data publikacji 31.08.2012 r., godz. 08:44)   

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

XIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista przebiegać będzie w formule blokowo – przedmiotowej. Natomiast X Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych zDolny Ślązaczek przebiegać będzie w każdym z trzech etapów w formule interdyscyplinarnej.

Konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego niemieckiego i francuskiego, są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów jako trzy konkursy przedmiotowe od I etapu do finału. Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad, miejsca przeprowadzania konkursów z języków angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na wszystkich etapach oraz kwalifikacji do kolejnych etapów dostępne będą na stronie internetowej konkursów języków obcych – www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji XIII edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz wymagania stawiane uczestnikom i zakresy tematyczne finałów przedmiotowych zawarte są w Regulaminie Konkursów 2012/2013. W tym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.dodn.wroclaw.pl w zakładce zDolny Ślązak 2012/2013 jako plik PDF do wydruku.

Konkursy realizowane są z dużym wykorzystaniem Internetu. Całość konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek obsługiwana jest przez Elektroniczny System Obsługi Konkursów (ESOK) na stronie DODN we Wrocławiu (uwaga! Nie dotyczy to konkursów języków obcych). Wszystkie istotne informacje konkursowe takie jak regulamin, terminy, kalendarz konkursu, pobieranie zestawów konkursowych na etap szkolny przez dyrektorów szkół, miejsca przeprowadzania etapu powiatowego i finałów konkursu, kryteria kwalifikacji, skany prac uczestników II i III etapu, listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów, wyniki poszczególnych etapów konkursu, schematy punktowania publikowane są na stronie internetowej konkursu. Dla sprawnej organizacji kolejnych etapów konkursów konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów. W regulaminie konkursów ważne terminy zakreślone są kolorem żółtym. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Po upływie wskazanych terminów dostęp do ESOK zostaje zamknięty.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. Aby zgłosić szkołę do konkursu dyrektor szkoły powinien wejść na stronę internetową konkursu (www.dodn.wroclaw.pl – zakładka zDolny Ślązak 2012/2013) i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (dostępny od 01 września do 1 października 2012 r.) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Potrzebny do rejestracji kod PIN został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego na konferencjach sierpniowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Uwaga! Zasady zgłoszenie szkoły do konkursów języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego opisane są w paragrafie 5 Regulaminu.

 Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek przeprowadzane są środowiskowo w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych ponownie zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy i współorganizacji tych konkursów oraz prosimy o wsparcie uczniów w ich zmaganiach konkursowych.

 Zachęcamy wszystkich uczniów Dolnego Śląska do udziału w konkursach, które od dwunastu lat cieszą się wielkim i stale rosnącym zainteresowaniem.

 Uczestnikom dolnośląskich konkursów w roku szkolnym 2012/2013 życzymy sukcesów i satysfakcji z efektów swojej pracy oraz poznawania dziedziny wiedzy, którą zainteresowali się w sposób szczególny w swojej edukacji szkolnej.

 

W imieniu organizatorów

Paweł Nowak
Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

 

Oficjalna strona konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" 2011/2012 
© Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu