Organizatorzy konkursów

XVI Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Gimnazjów "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
i XIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Sekretariat konkursów
DODN we Wrocławiu
53-025 Wrocław
ul. Skarbowców 8a,
tel. 508691150
dodn@dodn.wroclaw.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Przewodniczący WKK

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
53-025 Wrocław
ul. Skarbowców 8a,
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Pobierz Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader aby przeglądać pliki udostępniane
w formacie PDF
Adobe Reader download

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Realizatorem XVI edycji konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista
 w ramach bloków:

matematyczno-fizycznego, humanistycznego,
przyrodniczego

oraz

XIII Konkursu
zDolny Ślązaczek


jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kontakt telefoniczny:

Paweł Nowak
508 691 074
pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl

Przemysław Adamski
508 691 108
przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

IX Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

IX Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

IVDolnośląski Konkurs Języka
Francuskiego


I Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązczek

I Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego zDolny Ślązczek

są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w oparciu o odrębne procedury.

Bieżące informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej WSF
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl
www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

Kontakt telefoniczny:
Anna Zasłona
71-395-84-73
zdolnyslazak@wsf.edu.pl


Magdalena Nowak
71-395-84-75

zdolnyslazaczek@wsf.edu.pl

Aktualności:  

∴(Data publikacji 08.04.2016 r., godz. 08:54)   

Podsumowanie
Uroczystej GALI LAUREATÓW
XVI edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XIII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"


∴(Data publikacji 16.03.2016 r., godz. 13:49)
Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań zaktualizowane zostały listy osób, które otrzymały tytuł laureata.


∴(Data publikacji 15.03.2016 r., godz. 13:26)   

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XVI edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XIII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
30 marca 2016 r., na godz. 11.00
do Auli Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy
Centrum Dydaktyczno – Naukowe
pl. Grunwaldzki 24 A

Szanowni Państwo,
zaproszenia na Galę zostały wysłane do szkół. Każdy uczeń otrzymał swoje miejsce, poniżej zamieszczamy rozkład miejsc
w Auli Jana Pawła II.

Rozkład miejsc laureatów.

Prosimy uczestników o przybycie z 15-minutowym wyprzedzeniem.


∴(Data publikacji 07.03.2016 r., godz. 08:00)

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XVI edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XIII edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
30 marca 2016 r., na godz. 11.00
do Auli Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy
Centrum Dydaktyczno – Naukowe
pl. Grunwaldzki 24 A

Uprzejmie informujemy, że imienne zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół. Każdemu laureatowi może towarzyszyć jedna osoba. Zaproszenia prosimy zabrać ze sobą, bo umożliwiają wejście na GALĘ LAUREATÓW.


∴(Data publikacji 3.03.2016 r., godz. 08:28)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
Chemicznego

Spośród 45 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 22 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 1.03.2016 r., godz. 19:58) 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIV Dolnośląskiego Konkursu
Geograficznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało
22 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 93 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XIV Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Lista finalistów XIV Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 1.03.2016 r., godz. 13:32)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
Polonistycznego

Spośród 29 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 20 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 51 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 


∴(Data publikacji 1.03.2016 r., godz. 08:58)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
język polski


Spośród 59 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 23 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

Lista laureatów XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Lista finalistów XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 24.02.2016 r., godz. 09:22)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
Historycznego

Spośród 33 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 20 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 33 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 


∴(Data publikacji 10.02.2016 r., godz.21:27)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
Fizycznego

Spośród 56 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 22 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 9.02.2016 r., godz. 14:12)

Finał XIII Konkursu zDolny Ślązaczek w części z języka polskiego rozpocznie się w dniu 17.02.2016 r. o godz. 12.00.

Czas pisania 90 min.
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

∴(Data publikacji 9.02.2016 r., godz. 14:11)

Finał XIV Konkursu Geograficznego rozpocznie się w dniu 20.02.2016 r. o godz. 12.00.

Czas pisania 150 min.
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

∴(Data publikacji 9.02.2016 r., godz. 08:56)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału. 

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

∴(Data publikacji 9.02.2016 r., godz. 08:55)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału

Podane czasy są czasami przybliżonymi i prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

∴(Data publikacji 02.02.2016 r., godz. 13:00)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVI Dolnośląskiego Konkursu
Matematycznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 18 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 23 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

 

Lista laureatów XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

 

Lista finalistów XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 27.01.2016 r., godz. 09:33)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XIII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
matematyka


Spośród 61 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 23 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 14 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

Lista laureatów XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Lista finalistów XIII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

 

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 26.01.2016 r., godz. 14:48)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konku
rsu
Polonistycznego

Spośród 49 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 29 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I czꜶci finałowego Konkursu Polonistycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

 

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 17.01.2016 r., godz. 09:45)

Szanowni Państwo
w kluczu odpowiedzi arkusza finałowego konkursu historycznego dokonano korekty w uwadze do pytań zamkniętych.


∴(Data publikacji 15.01.2016 r., godz. 13:25)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Spośród 53 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 34 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 19 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I czꜶci finałowego Konkursu Historycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

 

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


∴(Data publikacji 14.01.2016 r., godz. 13:47)

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego


Spośród 47 uczestników etapu finałowego laureatami zostało
21 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 28 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim finalistom.

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK Pawel.Nowak@dodn.wroclaw.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.


(Data publikacji 07.01.2016 r., godz. 08:15) 

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego
Etap wojewódzki Konkursu Chemicznego odbędzie się 27 lutego 2016 roku. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław

Zbiórka uczestników w holu przy szatni studenckiej o godz. 9.30.

Bez poświadczenia o ubezpieczeniu, które należy wysłać do DODNu do 31 stycznia 2016 r., uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych.

Organizatorzy zapewniają ubiór ochronny, w tym fartuchy.


(Data publikacji 07.01.2016 r., godz. 08:12)

Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego
Etap wojewódzki Konkursu Geograficznego odbędzie się
20 lutego 2016 roku o godzinie 12.00.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

∴(Data publikacji 05.01.2016 r., godz. 13:31)
Finał XIII Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych -  język polski
Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 17 lutego 2016 roku o godzinie 12.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

∴(Data publikacji 22.12.2015 r., godz. 22:04)
Listy osób zakwalifikowanych do III etapu zostały zaktualizowane
po rozpatrzeniu wszystkich uwag oraz odwołań.


∴(Data publikacji 21.12.2015 r., godz. 10:02)
Finał XV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Polonistycznego odbędzie się 15 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
Prosimy o przybycie na godz. 11.30


(Data publikacji 17.12.2015 r., godz. 22:27)

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego
Etap wojewódzki Konkursu Fizycznego odbędzie się 30 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00.

 

Zbiórka w holu o godzinie 10.30.


Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Maksa Borna 9
Wrocław


∴(Data publikacji 17.12.2015 r., godz. 22:25)

Finał XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego
Etap wojewódzki Konkursu Matematycznego odbędzie się 23 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00.

Zbiórka w holu o godzinie 10.30.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Instytut Matematyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław


∴(Data publikacji 17.12.2015 r., godz. 22:23)
Finał XIII Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych -  matematyka
Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 21 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

∴(Data publikacji 17.12.2015 r., godz. 22:18)
F
inał XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego
Etap wojewódzki Konkursu Biologicznego odbędzie się 9 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

Finalistów z biologii prosimy o zabranie przyborów do rysowania - linijkę, ołówek oraz lupę.

Prosimy o przybycie na godz. 11.30

∴(Data publikacji 17.12.2015 r., godz. 22:14)
Finał XV Dolnośląskiego Konkursu Historycznego - część pisemna
Etap wojewódzki Konkursu Historycznego odbędzie się 8 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław
Prosimy o przybycie na godz. 11.30

∴(Data publikacji 10.12.2015 r., godz. 10:18)   

Wyniki etapu powiatowego Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok
humanistyczny

Spośród 479 uczestników etapu powiatowego bloku humanistycznego, do finałów zakwalifikowało się:

 z języka polskiego 49 uczniów, którzy uzyskali co najmniej
61 punkt
ów

z historii 56 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 49 punktów

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z historii

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 


UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązak.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl  W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 10.12.2015 r., godz. 07:43)   

Wyniki etapu powiatowego Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok
matematyczno-fizyczny

Spośród 477 uczestników etapu powiatowego bloku matematyczno-fizycznego, do finałów zakwalifikowało się:

 z matematyki 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 49 punktów

z fizyki 56 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 45 punktów

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z matematyki

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z fizyki

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 


UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązak.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl  W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 04.12.2015 r., godz. 20:37)   

Wyniki etapu powiatowego Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok przyrodniczy

Spośród 461 uczestników etapu powiatowego bloku przyrodniczego, do finałów zakwalifikowało się:

 z biologii 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 49 punktów,

z geografii 49 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 53 punkty,

z chemii 46 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 53 punkty.

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z biologii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z geografii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z chemii

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązak.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl  W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 01.12.2015 r., godz. 11:20)   

Wyniki etapu powiatowego XIII Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
oraz kwalifikacja do finału

Spośród 560 uczestników etapu powiatowego,
 do finałów zakwalifikowało się:

z języka polskiego 59 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 63 punkty

z matematyki 61 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 56 punktów.

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 8 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C –max. możliwa liczba punktów z przedmiotu 

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z matematyki

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych, dostępny jest po zalogowaniu się każdego ucznia do platformy oraz wybraniu sale następnie Pokaż wszystkie sale, następnie zDolny Ślązaczek.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2015/2016

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym do finałów
życzymy udanego startu w III etapie.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.wroclaw.pl 
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.wroclaw.pl

∴(Data publikacji 23.11.2015 r., godz. 09:25)

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Ogłoszenia wyników II etapu i kwalifikacji do finałów na podstawie wpisanych wyników, oraz udostępnienia skanów prac można oczekiwać odpowiednio:

- dla Konkursu zDolny Ślązaczek – do 1 grudnia 2015 r.
- dla bloku matematyczno – fizycznego zDolnego Ślązaka -
do 10 grudnia 2015 r.
- dla bloku humanistycznego zDolnego Ślązaka -
do 10 grudnia 2015 r.
- dla bloku przyrodniczego zDolnego Ślązaka –
do 10 grudnia 2015 r.

Proszę śledzić aktualności na stronie internetowej konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu (§ 1. pkt. 5).

Uczestników zDolnego Ślązaczka proszę o zwrócenie uwagi na:
§ 5 pkt.3, 4 ,5; § 8 pkt. 2 ,4 ,6.

Gimnazjalistów proszę o zwrócenie uwagi na zapisy w:
 § 6. pkt. 3 i 4; § 10. pkt. 4, 5 i 7.

Paweł Nowak
Przewodniczący WKK


∴(Data publikacji 4.11.2015 r., godz. 11:45)
Szkoły Gimnazjalne!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów:

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2015 r., godzina 12.00
Blok przyrodniczy. Termin konkursu 16.11.2015 r., godzina 12.00
Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2015 r., godzina 12.00

 

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz listy uczniów

Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu, ul. Jelenia 7

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2015 r., godzina 12.00
Blok przyrodniczy. Termin konkursu 16.11.2015 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 7 we Wrocławiu, ul. Kolista 17

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 16.11.2015 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2015 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 16 we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 57

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 16.11.2015 r., godzina 12.00

Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2015 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 21 we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 4

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 13.11.2015 r., godzina 12.00
Blok humanistyczny. Termin konkursu 17.11.2015 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 4.11.2015 r., godz. 11:45)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych zDolny Ślązaczek dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów. Termin konkursu 12.11.2015 r., godzina 12.00

 

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązaczek oraz listy uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 12.11.2015 r., godzina 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 62

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 12.11.2015 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 30.10.2015 r. godz. 07:34)

Szkoły Podstawowe!
Szkoły Gimnazjalne!

Szanowni Państwo,

listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostały zaktualizowane.
Bardzo prosimy, w przypadku bloku humanistycznego oraz konkursu zDolny Ślązaczek, o odświeżenie przeglądarki, aby zostały pobrane aktualne listy.


∴(Data publikacji 30.10.2015 r. godz. 07:27)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok przyrodniczy:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski∴(Data publikacji 30.10.2015 r. godz. 07:25)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok matematyczno-fizyczny:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 28.10.2015 r. godz. 14:44)

Szkoły Podstawowe!
Szkoły Gimnazjalne!

Szanowni Państwo,

w związku z błędem obliczeniowym w Elektronicznym Systemie Obsługi Konkursów niektórzy uczestnicy konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista w części humanistycznej,  pomimo osiągnięcia wymaganego progu punktacyjnego, nie znaleźli się na listach. Jesteśmy w trakcie naprawy usterki. Zaktualizowane listy zostaną podwieszone najpóźniej w piątek.
Za pomyłkę przepraszamy.

Paweł Nowak - Przewodniczący WKK


∴(Data publikacji 28.10.2015 r. godz. 08:47)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok humanistyczny:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 27.10.2015 r. godz. 11:01)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązaczek w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 21.10.2015 r., godz. 07:31)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok przyrodniczy do pobrania [tutaj].

27.10.2015 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 20.10.2015 r., godz. 07:29)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok matematyczno-fizyczny do pobrania [tutaj].

26.10.2015 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 16.10.2015 r., godz. 16:01)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok humanistyczny do pobrania [tutaj].

23.10.2015 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


(Data publikacji 16.10.2015 r., godz. 08:00)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XVI Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku przyrodniczego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
16 i 19 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1600
20 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 20.10.2015 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 16.10.2015 r., godz. 07:55)

Szkoły Podstawowe!
Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązaczek do pobrania [
tutaj].

22.10.2015 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Uczniowie nie wpisani do bazy nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


(Data publikacji 15.10.2015 r., godz. 07:12)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XVI Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku matematyczno-fizycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
15 i 16 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1600
19 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 19.10.2015 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 14.10.2015 r., godz. 08:00)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XVI Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego, bloku humanistycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
14 i 15 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1600
16 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 16.10.2015 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 13.10.2015 r., godz. 08:00)

Uwaga Szkoły Podstawowe!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XIII Dolnośląskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek", udostępniamy do pobrania szkołom podstawowym, arkusz konkursowy I etapu szkolnego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
13 i 14 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1600
15 października 2015 r. od godz. 800 do godz. 1200

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 15.10.2015 r., godz. 12:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 12.10.2015 r., godz. 08:22)

Poniżej zamieszczamy listy szkół zgłoszonych do udziału w konkursach (na podstawie przesłanych do DODN wydrukowanych zgłoszeń) w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.   polkowicki
17.   strzeliński
18.   średzki
19.   świdnicki
20.   trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.   wołowski
23.   wrocławski grodzki
24.   wrocławski ziemski
25.   ząbkowicki
26.   zgorzelecki
27.   złotoryjski

Jeżeli szkoła nie znajduje się w podanych wykazach oznacza to, że nie jest zgłoszona do udziału w konkursach i nie pobierze arkuszy konkursowych.


∴(Data publikacji 10.09.2015 r., godz. 19:30)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji otwierającej


Dolnośląskie konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i zDolny Ślązaczek 2015/2016

Cele konferencji
Zapoznanie z zasadami przeprowadzania i terminami organizacji XVI edycji Konkursów
oraz  wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi konkursów przez nauczycieli i uczniów.

Przedstawienie procedur realizacji konkursów języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla gimnazjalistów oraz angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

Prezentacja wymagań stawianych uczestnikom konkursów w ramach poszczególnych  
przedmiotów.

Po sesji ogólnej przewidziane są spotkania w grupach blokowych oraz konsultacje indywidualne. Spotkania, w grupach poprowadzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych,
których uczniowie zainteresowani są udziałem w konkursach.

Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się w dniu 23 września 2015 r.
w budynku DODN przy ul. Komuny Paryskiej 19 a,
 w sali 16, rozpoczęcie o godzinie 14.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do: 18.09.2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do DODN formularza zgłoszenia faxem

(71 371 11 65) lub pocztą (DODN, ul. J.W. Dawida 1a, 50-527 Wrocław)

Kod formy K 02/W
formularz zgłoszenia wersja do druku

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona o uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

 


∴(Data publikacji 01.09.2015 r., godz. 08:00)

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół

Zgodnie z zapisami § 4, pkt 2, lit. b Regulaminu Konkursów Międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2015/2016, z dniem 1 września udostępniamy szkołom formularz zgłoszeniowy do konkursów.
Niezbędny kod PIN otrzymali Państwo podczas konferencji otwarcia organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

[dostęp do formularza zgłoszenia szkoły]

Zapraszając serdecznie do rejestracji przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem
1 października 2015 r.


∴(Data publikacji 31.08.2015 r., godz. 13:55)   

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

XVI Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz XIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych zDolny Ślązaczek przebiegać będą w formule blokowo – przedmiotowej.

Konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, dla gimnazjalistów oraz języka angielskiego i niemieckiego  dla uczniów szkół podstawowych są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów. Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad, miejsca przeprowadzania konkursów z języków obcych na wszystkich etapach oraz kwalifikacji do kolejnych etapów dostępne będą na stronie internetowej konkursów języków obcych:
dla gimnazjów –
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
dla szkół podstawowych www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji XVI edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz wymagania stawiane uczestnikom i zakresy tematyczne konkursów przedmiotowych zawarte są w Regulaminie Konkursów 2015/2016.
W tym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.dodn.wroclaw.pl w zakładce zDolny Ślązak jako plik PDF do wydruku.

W regulaminie konkursów na rok szkolny 2015/16 wprowadzono dodatkowo konkursy z języka angielskiego oraz niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

Konkursy realizowane są z dużym wykorzystaniem Internetu. Całość konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek obsługiwana jest przez Elektroniczny System Obsługi Konkursów (ESOK) na stronie DODN we Wrocławiu (uwaga! Nie dotyczy to konkursów języków obcych). Wszystkie istotne informacje konkursowe takie jak regulamin, terminy, kalendarz konkursu, pobieranie zestawów konkursowych na etap szkolny przez dyrektorów szkół, miejsca przeprowadzania etapu powiatowego i finałów konkursu, kryteria kwalifikacji, listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów, wyniki poszczególnych etapów konkursu, schematy punktowania publikowane są na stronie internetowej konkursu. Skany prac uczestników II i III etapu i indywidualne wyniki będą dostępne po zalogowaniu się na platformę Fronter. Loginem uczniowskim będzie numer identyfikacyjny , który otrzyma uczestnik II etapu konkursu.

Dla sprawnej organizacji kolejnych etapów konkursów konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Po upływie wskazanych terminów dostęp do ESOK zostaje zamknięty.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. Aby zgłosić szkołę do konkursu dyrektor szkoły powinien wejść na stronę internetową konkursu (www.dodn.wroclaw.pl – zakładka zDolny Ślązak) i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (dostępny od 01 września do 1 października 2015 r.) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Potrzebny do rejestracji kod PIN został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego na konferencjach sierpniowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uwaga! Zasady zgłoszenie szkoły do konkursów z języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego opisane są w paragrafie 5 strona 10 Konkursu zDony Ślązak Gimnazjalista oraz paragrafie 5 strona 55 Konkursu zDolny Ślązaczek regulaminów.

Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek przeprowadzane są środowiskowo w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych ponownie zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy i współorganizacji tych konkursów oraz prosimy o wsparcie uczniów w ich zmaganiach konkursowych.

Zachęcamy wszystkich uczniów Dolnego Śląska do udziału w konkursach, które od dwunastu lat cieszą się wielkim i stale rosnącym zainteresowaniem.

Uczestnikom dolnośląskich konkursów w roku szkolnym 2015/2016 życzymy sukcesów i satysfakcji z efektów swojej pracy oraz poznawania dziedziny wiedzy, którą zainteresowali się w sposób szczególny w swojej edukacji szkolnej.

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


Oficjalna strona konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" 2015/2016 
© Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu