Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

 

50-527 Wrocław, ul. W.J. Dawida 1a

http://www.dodn.wroclaw.pl

e_mail: dodn@dodn.wroclaw.pl

 

Dyrekcja

      Dyrektor
                   mgr Małgorzata Wrzal

     sekretariat tel. 071 338 66 36, 071 3670950, fax. 071 373 11 65

     e-mail: malgorzata.wrzal@dodn.wroclaw.pl 

 

     Wicedyrektor
                   mgr Jolanta Szwedowska

     tel. 071 338 66 30

     e-mail: jolanta.szwedowska@dodn.wroclaw.pl

 

      Wicedyrektor
                   mgr Antoni Pawlik

     tel. 071 338 66 36

     e-mail: antoni.pawlik@dodn.wroclaw.pl

 

       Wicedyrektor ds. Biblioteki Pedagogicznej
                   mgr Małgorzata Łodyga

     tel. (076) 852 26 11

     e-mail: malgorzata.lodyga@dodn.wroclaw.pl

     Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

                mgr  Leszek Pawlak

     tel. (071) 338 66 28

     e-mail: leszek.pawlak@dodn.wroclaw.pl