Aktualności

 

Podsumowanie szkoleń

Projekt, zrealizowany w okresie od 01.09.2012r. do 28.02.2015r.,  współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Beneficjentem systemowym był Samorząd Województwa Dolnośląskiego Wydział Edukacji i Nauki UMWD. Realizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

W czasie trwania projektu m.in.:

-        uruchomiliśmy 3 kursy doskonalące,

-        zorganizowaliśmy 69 grup szkoleniowych,

-        zrealizowaliśmy 4720 godzin dydaktycznych,

-        wyposażyliśmy 963 nauczycieli w zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć z uczniami w szkołach,

-        wydaliśmy 962 zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia,

-        nagraliśmy  19 odcinków edukacyjnego filmu szkoleniowego,

-        wydaliśmy 1 przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół          podstawowych i gimnazjów,

-        nauczyciele uczestniczący w szkoleniach podnieśli swoje kompetencje w zakresie:

  • konstruowania projektu edukacyjnego z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej;
  • pracy z uczniami metodą obserwacji, doświadczenia, eksperymentu;
  • wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT do planowania i realizacji zadań
    z uczniami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!

Ostatnia grupa nauczycieli z sukcesem ukończyła kurs w Pracowni Przyrodniczej.

Układ Słoneczny

W styczniu br. ostatnia grupa zakończyła zajęcia w ramach naszego projektu. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z gimnazjów i szkół podstawowych uczestniczyli w  kursie pn. „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych”. W trakcie szkolenia każdy uczestnik opracował projekt edukacyjny i został wyposażony w zestaw edukacyjny niezbędny do przeprowadzenia zajęć z uczniami, z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności. Na zakończenie uczestnikom wręczono certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

W trakcie szkolenia nauczyciele poznali m.in zasady przygotowania projektu edukacyjnego m.in. z wykorzystaniem zasobów pracowni przyrodniczej, mogli również wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu.

Innowacyjne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zestaw edukacyjny dla nauczyciela biologii w gimnazjumSerdecznie zapraszamy, na ostatnią edycję szkoleń, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Ofertę kierujemy do nauczycieli matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii na zajęcia pt. „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych” oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przyrody na szkolenie pt.”Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody” – tych, którzy nie byli dotychczas objęci wsparciem z projektów realizowanych ze środków EFS w ramach POKL, z Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, z Działania 9.4 – „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. więcej

Kolejna grupa nauczycieli podniosła swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych

zdj04W maju br. dobiegły końca zajęcia w dziewięciu grupach szkoleniowych, na  kursach pn. „Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody” oraz „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych”.  Przeszkoliliśmy 136 nauczycieli. Na szczególne podkreślenie zasługuje praktyczny wymiar kursów. Powstało 136 ciekawych projektów edukacyjnych, które następnie będą mogły być realizowane na zajęciach z uczniami w szkołach podstawowych i gimnazjach. W czasie szkolenia uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz wykorzystywali zdobytą wiedzę w codziennej pracy. W zdecydowanej większości nauczyciele docenili dobrą organizację kursów sprzyjającą realizacji założonych celów oraz profesjonalizm i zaangażowanie osób prowadzących zajęcia. Na zakończenie wręczyliśmy nauczycielom zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w doskonaleniu zawodowym. Od września 2012 roku nasze kursy ukończyło w sumie 919 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zapraszamy nauczycieli do udziału w ostatnich bezpłatnych kursach doskonalących

zdj02Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu pragnie poinformować, że uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej na organizację ostatnich już bezpłatnych kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Szkolenia będą odbywały się w okresie od IX 2014r. do I 2015r. więcej

Szanowni Państwo, Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

Na platformie edukacyjnej Fronter  we Wspólnej Sali Przyrodniczej https://fronter.com/dolnyslask/lpathobj/page.php?pageid=715450 udostępniliśmy dla Państwa  19 odcinków edukacyjnego filmu szkoleniowego, prezentujących wybrane doświadczenia i eksperymenty z obszaru matematyczno-przyrodniczego z różnych poziomów nauczania, o różnym stopniu złożoności i czasochłonności. więcej

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatnych kursach dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

Zestaw dla nauczyciela przyrody/edukacji wczesnoszkolnejTrwa rekrutacja do IV edycji bezpłatnych kursów doskonalących dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów położonych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska! więcej

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatnych kursach dla nauczycieli!

prac3Trwa rekrutacja do IV edycji bezpłatnych kursów doskonalących dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów położonych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska!więcej

 

Zakończyła się III edycja bezpłatnych kursów dla nauczycieli.

Zestaw edukacyjny dla nauczyciela matematyki w szkole podstawowejMiło nam Państwa poinformować, że zakończyła się III edycja bezpłatnych kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.więcej

Trwa III edycja bezpłatnych kursów dla nauczycieli – przeszkoliliśmy już niemal 600 osób.

Zestaw edukacyjny dla nauczyciela matematyki w gimnazjumOd września 2013 roku trwa III edycja bezpłatnych kursów doskonalących przeznaczonych dla nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”. więcej

 

Nowość! Kursy doskonalące również dla nauczycieli geografii uczących w gimnazjach. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza nauczycieli geografii  do udziału w 60-godzinnym kursie Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych, realizowanym w ramach projektu systemowego  Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych. Kurs ten w całości współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. więcej

 

prac1III edycja bezpłatnych kursów doskonalących dla nauczycieli !!!

Trwa rekrutacja do III edycji bezpłatnych kursów doskonalących dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów położonych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska! więcej

 

W dniu 17 maja 2013 r. w budynku dydaktycznym Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy ul Komuny Paryskiej 19a odbył się pokaz możliwości nowoczesnej pracowni przyrodniczej, zaprezentowany przez nauczycieli uczestniczących na kursie: „Praca badawcza i myślenie naukowe w nauczaniu przyrody”, w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”. Pokaz przeznaczony był dla delegacji z Niemiec uczestniczącej w dolnośląsko–saksońskiej konferencji: „Międzyregionalna współpraca w zakresie promocji uczniów uzdolnionych”, która odbyła się w dniach 16-17.05.2013 r. Organizatorem i realizatorem konferencji był Wydział Edukacji i Nauki UMWD przy współpracy z DODN we Wrocławiu. więcej

 

zdj3Informujemy, że  w 2013 r w kursie pn. „Praca badawcza i myślenia naukowe w nauczaniu przyrody” (100h)  mogą uczestniczyć również nauczyciele przyrody i edukacji wczesnoszkolnej ze szkół położonych na terenie gmin posiadających pracownie przyrodnicze zakupione przez Samorząd Dolnego Śląska  w ramach zakończonego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, jeśli nie mogą uzyskać wsparcia od nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w ramach projektu pt. „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego w latach 2010-2011.  więcej

 

zdj4

Rekrutacja trwa!

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja nauczycieli do projektu systemowego „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych” więcej

 

adj5

W 2012 roku baza dydaktyczna DODN wzbogaciła się o nowoczesną Pracownię Przyrodniczą. Zasoby tej pracowni służą realizacji zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, doświadczenia i obserwacji. więcej